Regulamin sklepu

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (eKomercyjnie Sp. z o.o., ul. Duchnicka 3 bud. 16, 01-796 Warszawa). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.


 

Regulamin sklepu internetowego sklep.eKomercyjnie.pl
 

 1. Sklep internetowy sklep.ekomercyjnie.pl (zwany dalej Sklepem) umożliwia nabycie za pośrednictwem sieci internet e-booków oraz innych publikacji w formie elektronicznej.

 2. Sklep jest prowadzony przez eKomercyjnie Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Duchnickiej 3 bud. 16, 01-796, KRS: 0000406148, NIP: 525-251-98-79, REGON: 145838417 (zwaną dalej Administratorem), sklep@ekomercyjnie.pl.

 3. Sklep umożliwia Kupującym zawarcie z Administratorem umowy odpłatnego nabycia (Zakup) dostępu do oferowanych plików zawierających e-booki lub inne publikacje w formie elektronicznej.

 4. Sprzedający nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej, a kupującym może być jedynie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem” lub "Kupującym". Korzystanie ze sklepu oraz zamówionych plików wymaga jedynie powszechnie dostępnego oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych oraz plików w formacie pdf lub w innych formatach, w których udostępniane są pliki.

 5. Klient nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody.
   
 6. Celem nabycia określonych pozycji dostępnych w sklepie Kupujący powinien dodać wybrane pozycje do koszyka lub wybrać inną dostępną ścieżkę zakupu. Przed finalizacją transakcji Kupujący ma możliwość potwierdzenia treści zamówienia – ilości i ceny zamawianych produktów. Zawarcie umowy następuje po potwierdzeniu zamówienia.

 7. Dokonując Zakupu, Kupujący wyraża zgodę na natychmiastową realizację umowy – dostawę zamówionego pliku niezwłocznie po otrzymaniu płatności przez Administratora. Ze względu na specyfikę usługi, Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż nie ma możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie od umowy przez Kupującego jest możliwe jedynie przed dokonaniem zapłaty.

 8. W ramach umowy, Administrator po otrzymaniu zapłaty, udostępnia Kupującemu plik z wybraną treścią. Kupujący ma prawo korzystać z pliku w ramach własnego użytku osobistego, w szczególności ma prawo odtwarzać go na wszelkich osobistych urządzeniach multimedialnych oraz kopiować w niewielkich ilościach na własny użytek. W żadnym wypadku zawarcie umowy udostępnienia pliku nie upoważnia Kupującego do dalszego rozpowszechniania lub odsprzedaży całej lub części treści zawartych w pliku ani nie przenosi na Kupującego jakichkolwiek praw autorskich lub praw pokrewnych do treści zawartych w pliku.

 9. Udostępnienie pliku odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami naliczanymi przez Administratora. Transfer danych w sieci Internet – w tym transfer zakupionych plików – może wiązać się z opłatami naliczanymi przez dostawców sieci.

 10. Dokonanie Zakupu może wymagać podania przez Kupującego danych osobowych. W takim wypadku zbierane dane służą jedynie do obsługi transakcji. Kupujący podając dane osobowe w trakcie procesu Zakupu potwierdza, iż dane te są zgodne z prawdą. Kupujący ma prawo wglądu w dane, ich uaktualniania lub usuwania poprzez kontakt pocztą lub pocztą elektroniczną z Administratorem pod adresami podanymi w pkt. 2 Regulaminu. Dokonując Zakupu Kupujący wyraża zgodę na dostarczenie faktury drogą elektroniczną.

 11. Kupujący ma prawo zgłaszać reklamacje związane z funkcjonowaniem sklepu pocztą lub pocztą elektroniczną na adresy podane w pkt. 2 Regulaminu.

 12. Administrator zastrzega sobie możliwość przesyłania Kupującym informacji handlowych związanych bezpośrednio lub pośrednio z zakupem dokonanym w Sklepie.

 13. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w razie zmiany przepisów prawa, zasad funkcjonowania sieci Internet lub znacznych zmian sytuacji rynkowej. O planowanej zmianie Administrator poinformuje na stronach internetowych Sklepu z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.

 14. Administrator dołoży wszelkich starań, by Sklep działał bez zarzutu oraz bez przerw. Niemniej, w zakresie dozwolonym przez prawo, Administrator nie gwarantuje żadnego określonego poziomu dostępności Sklepu. Administrator zastrzega sobie prawo w szczególności do wprowadzania krótkich przerw technicznych, o których będzie informował z możliwie dużym wyprzedzeniem. W przypadku jakichkolwiek błędów serwisu, w granicach dozwolonych prawem, odpowiedzialność Administratora będzie ograniczona do wysokości rzeczywistych strat Kupujących, nie wyższych jednak od wartości środków wpłaconych celem nabycia plików w Sklepie.

 15. Zawartość stron w domenie sklep.ekomercyjnie.pl oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Prawa od zawartych Sklepie materiałów i plików tworzących Serwis, przysługują spółce ekomercyjnie sp. z o.o. i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie, w tym jako element innych stron WWW. Wspomniane materiały zostały stworzone przez Administratora, lub inne osoby współpracujące z Administratorem na jego zlecenie, i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie informacji i materiałów udostępnionych w Sklepie bez wymaganej, uprzedniej zgody Administratora stanowi naruszenie przysługujących Administratorowi praw wyłącznych. Kopiowanie  i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody (w tym poligraficznej czy elektronicznej) zawartości Sklepu, bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora jest zabronione.

 16. Administrator zapewnia Kupującemu poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć. 

 17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku.
Szybki kontakt
Napisz: sklep@ekomercyjnie.pl
Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

Na skróty
Aktualności